Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “misyon” veya “iş” manaına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet nöbetlerinde kullanılırdı.

Vasat Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek ciğerin kullanılmaya mirlandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli nöbetlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya mezun bir konumda mevcut rastgele bir kişeksiksiz tarif etmek ciğerin kullanılmaya mirlandı. Günümüzde, “official” kelimesi çoklukla hükümet, spor veya iş dünyası kadar resmi bir konumda mevcut kişileri veya kurumları tarif etmek ciğerin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lafız resmi veya mezun bir konumda mevcut rastgele bir kişeksiksiz tarif etmek ciğerin kullanılmaya mirlamıştır.